InskolningInskolning


För att skapa största möjliga trygghet för barnen och föräldrarna lägger vi stor vikt vid inskolningen. Målet med inskolningen är att det skall bli en positiv upplevelse för barnet att komma till förskolan och att du som förälder ska känna dig trygg.


Att börja på förskolan kan vara en stor omställning både för barn och föräldrar. Det kan kännas både roligt, spännande och kanske lite oroligt inför den nya situationen. Men vi hoppas att vi tillsammans kan bygga upp en trygghet.


Inskolningen brukar i regel vara 5-10 dagar, vid behov förlängs inskolningen.

Vi försöker lägga inskolningstiderna under ungefär samma klockslag för att barnet ska känna igen situationerna och därigenom känna trygghet.

I slutet av inskolningen provar barnet också på att vara utan föräldern.


En av oss pedagoger kommer under förskoletiden att vara ansvarspedagog för barnet men under inskolningen delar vi på ansvaret för att vi alla ska lära känna varandra så bra som möjligt.

Som förälder på förskolan kanske man ibland känner sig överflödig. Gör aldrig det, känn er alltid välkommen.När det är dags för barnet att börja i förskoleklass och eventuellt fritidshem strävar vi efter att i ett tidigt skede förbereda och stödja barnet för en god övergång. Detta gör vi genom att på vårterminen starta en grupp för de blivande skolbarnen. De träffas en gång/vecka tillsammans med en pedagog för att stärka gruppsammanhållningen.


Verksamhet i gruppen utgår efter barnens behov och förskolans läroplan. Mot slutet av terminen gör barnen några besök i skolan.