Till Föräldrar

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Lpfö 18
Läs gärna mer om inskolning här

Då vi är ett föräldrakooperativ förväntas det att du/ni som vårdnadshavare tar ett extra ansvar och är delaktiga i åtagande som styrelsen informerar om och kallar till. 
.