Personal


På Skogskojans förskola värnar vi om att ha hög personaltäthet. Vårt arbetslag består av rektor, förskollärare och barnskötare som tillsammans har lång erfarenhet och stort engagemang.