15-timmarsbarn

15-timmarsbarn


De så kallade 15-timmarsbarnen (barn vars föräldrar är arbetssökande, föräldralediga eller går i allmän förskola) följer vi kommunens rutiner. Vilket innebär att alla barn i åldrarna ett till fem år har rätt till förskola femton timmar, fördelat på minst tre dagar i veckan.


Barn som fyller tre år har rätt till avgiftsbefriad allmän förskola från augusti samma år som de fyller tre år. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar i veckan. Vistelseperioden följer skolans läsår och lov, vilket innebär att barn med rätt till allmän förskola börjar i samband med skolstart.   

Barn från 1 år t.o.m. augusti de året de fyller 3 år och är på allmän förskola betalar månads avgift och har rätt att vara enligt schema även under skollov.


Barnets närvarotid på förskolan beslutas av förskolechefen efter verksamhetens förutsättningar och barnets behov. Verksamheten styr hur de 15 timmarna fördelas under veckan.

Läs mer på Falkenberg kommuns hemsida här


© 2017 Copyright Skogskojans Förskola