Haren

 

 

 

På Harens avdelning jobbar vi med temat Kroppen så här och ställer oss frågan: Vad kan kroppen göra?

Vi jobbar med kroppsmedveten, koordinationsförmåga, balans och styrka genom lekar, övningar, hur rör vi oss och hur ser kroppen ut. Vi jobbar också med våra sinnen (syn, hörsel, lukt, smak och känsel)

Vi pratar och jobbar med känslor som glad och ledsen - Hur känns det i kroppen när man känner sig så?

Vi fortsätter också att på olika sätt jobba mycket med språkträning och samspel.

 

Under vårt temaarbete jobbar vi i tre smågrupper för att ge alla barn mer möjligheter att vara delaktiga.

 

 

Vi vill att barnen på ett lustfyllt sätt även ska få möta matematiken i vardagen och på så vis öka deras nyfikenhet och vilja att lära sig mer. Det gör vi genom att synliggöra siffror och antal, former och mönster. Vi letar och upptäcker dem i vår närmiljö, leker bygglekar, spelar spel, sorterar osv.

 

Vi går också till skogen eller gymnastiksalen 1 dag/vecka

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Copyright Skogskojans Förskola