Haren

På Harens avdelning jobbar vi i nuläget med tre stycken del tema

* Språkutveckling - Det gör vi mycket genom rim och ramsor.

* Kamratskap och samanhållning - Det gör vi genom att vi spelar mycket spel och andra aktiviteter tillsammans.

* Grov och finmotorik - Det gör vi genom att vi leker många munmotoriks lekar och

har gympa exempelvis.

Under vårt temaarbete jobbar vi i tre smågrupper för att ge alla barn mer möjligheter att vara delaktiga.

 

Vi fortsätter med vårt arbetssätt där vi vill få barnen att känna sig delaktiga i vad som händer på förskolan. Utifrån barnens intressen och nyfikenhet planerar vi verksamheten.

 

 

Vi vill att barnen på ett lustfyllt sätt även ska få möta matematiken i vardagen och på så vis öka deras nyfikenhet och vilja att lära sig mer. Det gör vi genom att synliggöra siffror och antal, former och mönster. Vi letar och upptäcker dem i vår närmiljö, leker bygglekar, spelar spel, sorterar osv.

 

Vi går också till skogen eller gymnastiksalen 1 dag

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Copyright Skogskojans Förskola