Ekorren

 

Under hösten 2018 har vi valt att jobba med KROPPEN som ett gemensamt tema för alla avdelningarna.

På Ekorrens avdelning har vi delat upp temat i tre områden som vi kommer att skapa aktiviteter kring. Det är kroppen, känsel och känslor samt rörelse.

Vi går till skogen varje vecka, då vi tar god tid på oss och går i barnens takt och stannar upp och undersöker de de visar intresse för. Vi kommer också att utnyttja gymnasiksalen för mer rörelseaktiviteter.

 

Under inskolningsperioder som oftast sker i början av varje termin lägger vi stor vikt kring våra vardagsrutiner för att skapa en trygg och harmonisk miljö på vår avdelning och i barngruppen

 

 

 

 

© 2017 Copyright Skogskojans Förskola