Björnen

Under hösten 2018 har vi valt att jobba med KROPPEN som ett gemensamt tema för alla avdelningarna.

På Björnens avdelning startade vi temaarbetet med att göra barnen delaktiga genom att lyssna på deras tankar och funderingar kring kroppen. Detta resulterade i att vi startade upp ett utforskande kring skelettet och sedan jobba vidare med de inre organen. I temat vill vi också värna om vikten om hur viktigt det är för oss alla att vi rör på oss för att må bra och få in det i sin livsstil redan i tidig ålder. Så en dag varje vecka går vi till skogen och en dag går vi till gymnastiksalen.

 

Vi ser naruren som en fantastisk resurs som erbjuder oss massor av olika material och platser där barnen kan få möjlighet att utforska och upptäcka i naturen och med naturens material.

 

När vi jobbar tema inriktad verksamhet är barnen idelade i tre mindre grupper för att varje barn ska få större möjlighet att var delaktiga, få mer talutrymme, känna sig trygga och vara aktiva.

 

 

Vi har också en språkgrupp för att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

 

I våra nya lokaler har vi skapat flera "lärstationer" för att ge en inspirerande och inbjudande miljö som lockar till lek och lärande tillsammans.

 

Vi har skapat en språkstation där vi vill ge barnen möjlighet att få möta språket på olika sätt och utveckla deras språk och språkförståelse.

 

Vi har skapat en matte station för att barnen på ett lustfyllt sätt även får möta matematiken i vardagen och på så vis öka deras nyfikenhet och vilja att lära mer.

Där synliggör vi siffror och antal, former och mönster samt olika material att leka och utforska med.

© 2017 Copyright Skogskojans Förskola